Ventetider

  Udskriftsvenlig side Udskriv


Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler. Ventetiderne er kun vejledende, så der tages forbehold for, om de oplyste ventetider også gælder i den konkrete situation. Derfor bør du altid bede din egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale om hjælp til at fortolke, hvor lang ventetiden er. På siden hvor ventetiderne vises, kan du evt. ændre behandlingsregi og afgrænse geografisk.

Kræft- og hjerteområdet:
Fra den 1. september 2012 ændres registreringspraksis på kræft- og hjerteområdet. Herefter vil ventetider med få undtagelser afspejle ventetiden på pakkeforløb. For patienter, der ikke er omfattet af et pakkeforløb, vil ventetiderne være længere end angivet.

Link til patientvejlederlisten


Vis ventetider for samtlige behandlinger

Vælg behandlingsområde - et eller flere:
Listen viser kun behandlingsområde der har indberetninger om ventetider.