Ventetider

  Udskriftsvenlig side Udskriv


Ventetider følger nedenfor. Her kan du evt. ændre behandlingsregi + region og gentage opslaget.
Alle ventetider er angivet i hele uger og udtrykker sygehusenes skønsmæssige vurdering af hvor lang tid den ukomplicerede patient maksimalt kommer til at vente. Datoer angivet med rød skrift og kursiv viser, at ventetiden er opdateret for mere end 30 dage siden. Det er ikke obligatorisk for sygehusene at indberette, hvorfor oversigten ikke nødvendigvis omfatter samtlige sygehuse der udfører behandlingen. Ifølge reglerne om det frie sygehusvalg kan sygehuse lukke for patienter uden for regionen af kapacitetsmæssige årsager.

Patienter og pårørende opfordres til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person - egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale - for at få hjælp til fortolkningen af ventetidsoplysningerne i en konkret situation.


Behandlingsregi: Offentlige sygehuse og klinikker

Region:
Hele Landet
 


Alle ventetider er angivet i hele uger og udtrykker sygehusenes skønsmæssige vurdering af hvor lang tid den ukomplicerede patient maksimalt kommer til at vente. Datoer angivet med rød skrift og kursiv viser, at ventetiden er opdateret for mere end 30 dage siden. Det er ikke obligatorisk for sygehusene at indberette, hvorfor oversigten ikke nødvendigvis omfatter samtlige sygehuse der udfører behandlingen. Ifølge reglerne om det frie sygehusvalg kan sygehuse lukke for patienter uden for regionen af kapacitetsmæssige årsager.

Patienter og pårørende opfordres til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person - egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale - for at få hjælp til fortolkningen af ventetidsoplysningerne i en konkret situation.

For begrebsforklaring: Før musen hen over kolonnenavnet.
For sortering: Klik på kolonnenavnet.


Kræft i hoved-halsområdet inklusiv kræft i skjoldbruskkirtlen
Behandlingssted Første undersøgelse Undersøgelse ved indlæggelse Ambulant behandling Første behandling  Kemoterapi Første behandling  Operation Første behandling  Strålebeh. Efterfølgende kemoterapi Efterfølgende operation Efterfølgende strålebeh.
SVS Afdeling for Øre, Næse, Hals og Audiologi, SVS Sygehusdirektion, Sydvestjysk Sygehus, Region Syd
Opdateret 03.04.2014
0 uger0 uger0 uger0 uger0 uger
Øre-Næse-Hals Ambulatorium Holstebro, Øre-Næse-Hals Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjyll
Opdateret 14.04.2014
0 uger0 uger
OUH Plastikkir. Afd. Z (Odense), Ouh Odense Universitetshospital, Direktionen, Odense Universitetsho
Opdateret 26.02.2014
0 uger1 uger0 uger1 uger1 uger
Øre-Næse-Halskir. Afd., KOE - Ledelse, Roskilde og Køge sygehuse, Region Sjællands Sygehusvæsen, Reg
KOE Øre-Næse-Halskir. Afd., KOE Øre-Næse-Halskirurgi - Overafdeling, Øre-Næse-Halskir. Afd., KOE - L

Info: Øre-,næse og halskirurgisk afdeling i Køge udreder kræft. Behandling foregår på Herlev eller Rigshospitalet.

Opdateret 04.04.2014
0 uger0 uger
Øre-/næse-/halsklinik H, overafd., Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland
Opdateret 15.04.2014
0 uger0 uger
Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
Opdateret 28.03.2014
0 uger
Onkologisk Overafd. D, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
Opdateret 09.04.2014
2 uger2 uger2 uger2 uger2 uger2 uger2 uger2 uger2 uger
OUH Onkologisk Afdeling R (Odense), Ouh Odense Universitetshospital, Direktionen, Odense Universitet
Opdateret 15.04.2014
1 uger2 uger1 uger2 uger
Alb Onkologisk afd., Alb Onkologisk Område, Klinik Kirurgi-Kræft, Aalborg Universitetshospital, Regi
Info: Første behandling - Strålebeh. ventetid regnet fra modtagelse af henvisning.

Opdateret 09.04.2014
2 uger2 uger0 uger2 uger
Afsnit 5111 Senge / Ambulatorium, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet, Region Hovedstad
Opdateret 15.04.2014
2 uger
Radioterapiklinikken, Finsencentret, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Opdateret 15.04.2014
2 uger3 uger